Emile Eicher
63, Economiste, Député-Maire, Clierf
Emile Eicher
Economiste
Député
Bourgmestre

« Ech sti fir gläichwäerteg Liewensbedéngungen am ländleche Raum. Mat positive Resultater an Aarbechtsplaze fir den Norden », sou den Emile Eicher. Duerfir wëll de fréiere Consultant méi national Solidaritéit. Zënter 2009 ass hien Deputéierten. Seng Prioritéit: d’Entwécklung vum ländleche Raum. Well den Norden ass fir de President vum Naturpark Our kengSchlofregioun.

Gemengepolitesch aktiv ass de Syvicol-President zënter 1994. Fir d’éischt als Buergermeeschter vu Munzen. An zënter 2011 als Buergermeeschter vu Clierf.

Emile Eicher