Paul Galles
45, Project Manager, Gemengerot, Stad Lëtzebuerg
Paul Galles
Project Manager
Gemengerot

Méi sozial Gerechtegkeet an eng staark sozial Kohäsioun. Dat si fir de Paul Galles wesentlech Ziler vun der Politik. De Paul Galles ass zënter Dezember 2017 Member vum Stater Gemengerot a gesäit dëst als Verlängerung vu sengem sozialen Asaz, aus deem hie säi Beruff gemaach huet.

“Ech fannen, datt all d‘Mënschen am Land matkommen a sech entfale kënne mussen. Mir bilden zesummen eng Gesellschaft, an där jidderee wëllkomm ass. Dofir wëll ech mech all Dag asetzen”, seet de Paul Galles.

Paul Galles