Michèle Kayser-Wengler
57, Kannerdoktesch, Gemengeréitin, Diddeleng
Michèle Kayser-Wengler
Kannerdoktesch
Gemengeréitin

“Ech kréien all Dag an der Praxis mat, wou de Schong dréckt: bei den Elteren, bei de Kanner. D‘Politik brauche mir, fir dass sech eppes ännert”, seet déi engagéiert Kannerdoktesch. Fir si ass et wichteg, d’Wuel an d’Rechter vun eise Kanner bei all Decisioun am Aen ze behalen.

An de Beräicher Familljepolitik, Schoulpolitik, Wunnengsbau a Santé leie fir si d’Erausfuerderunge fir d’Zukunft.

Michèle Kayser-Wengler