Elisabeth Margue
28, Affekotin, CSJ-Presidentin, Gemengeréitin, Stad Lëtzebuerg
Elisabeth Margue
Affekotin
Gemengeréitin
CSJ-Presidentin

Firwat engagéieren ech mech an der Politik? Dës Fro beäntwert d’Elisabeth Margue mat klore Wierder: “Well mir mat nokucken näischt erreechen. Et läit an onser Hand a vill kleng Geste ginn heiansdo duer fir eppes Grousses ze beweegen. Jiddweree ka säi Beitrag leeschten an dozou bäidroen, dass sech ons Gesellschaft positiv entwéckelt.”

Besonnesch am Wunnengsbau an an der Digitalisatioun gesäit déi jonk Affekotin déi grouss Erausfuerderunge vun haut a muer.

Elisabeth Margue