Arnaud Maroldt
31, Psychomotricien, Esch-Uelzecht
Arnaud Maroldt
Psychomotricien

Fir den Arnaud Maroldt ass et wichteg, no bei de Leit ze sinn. “Jonk, motivéiert an engagéiert, esou wëll ech mech och an der Politik abréngen. Ech verstinn et, de Leit nozelauschteren an hir Iddie produktiv ëmzesetzen”, esou de geléierte Psychomotricien.

Themen, déi hie besonnesch interesséieren, sinn Educatioun, Sport, esou wéi och Sozialpolitik.

“Fir datt Lëtzebuerg weiderhin dynamesch bleift, mussen déi Jonk och uerdentlech encadréiert an ausgebilt ginn”, ënnersträicht den Arnaud Maroldt.

Arnaud Maroldt