Pierre Mellina
61, Employé de l'État, Buergermeeschter, Péiteng
Pierre Mellina
Employé de l'État
Buergermeeschter

Fir de Péitenger Buergermeeschter ginn et dräi politesch Prioritéiten, déi him besonnesch um Häerz leien:

Een harmonescht Zesummeliewe vun alle Biergerinnen a Bierger, egal wat fir eng Nationalitéit si hunn.

Eng optimal Virbereedung vun eise Kanner a Jugendlechen op hir berufflech Zukunft a gutt Méiglechkeete fir si fir sech sportlech a kulturell ze entfalen.

Awer och Wunnengs– an Aarbechtskonditiounen, esouwéi genuch Opfankstrukturen, déi et jonken Elteren erlaben, hir wichteg Aufgab zum Wuel vun hire Kanner ze erfëllen.

Pierre Mellina