Laurent Mosar
60, Affekot, Deputéierten, Schäffen, Stad Lëtzebuerg
Laurent Mosar
Affekot
Deputéierten
Schäffen

“Et ass wichteg, kloer a realpolitesch Prioritéite fir d‘Leit ze setzen”, sou de Laurent Mosar. Zënter 1994 ass den Affekot Deputéierten. Hei këmmert hien sech ëm Europa-, Aussen- a Wirtschaftspolitik. Hie steet fir e selbstbewosst Europa. Déi westlech Wäertegemeinschaft ass him wichteg. Wirtschaftspolitesch gleeft hien un d’Zukunft vun enger Finanzplaz vum Knowhow.

Zënter 1997 ass hien am Stater Gemengerot. Vun 2000 bis 2005 a vun 2017 erëm als Schäffen. Vun 2009 bis 2013 war hie President vun der Chamber.

Laurent Mosar