Vincent Reding
26, Kriminolog, Schäffen, Weiler zum Tuer
Vincent Reding
Kriminolog
Schäffen

“Responsabilitéit iwwerhuelen ass keen eidelt Wuert”, seet de jonken CSV-Politiker, deen a senger Gemeng bei sengen éischte Wahle Schäffe ginn ass. Fir hie mussen d’Bierger kënnen direkt un den Entscheedungen an der Gemeng deelhuelen.

“Jidder eenzelen zielt” ass dem Vincent säi Motto. Dofir misst een d’Uleies vun alle Leit eescht huelen. Et muss een zesumme Léisunge fannen an dono konsequent ëmsetzen.

Vincent Reding