Viviane Reding
67, Fréier Journalistin an Europadeputéiert, Stad Lëtzebuerg
Viviane Reding
Fréier Journalistin an Europadeputéiert

D’Viviane Reding wëll och an Zukunft weiderbauen, wourunner si schonns zënter Joren an der nationaler an europäescher Politik schafft: eng staark Lëtzebuerger Positioun an engem zolitten Europa. Si wëll déi Lëtzebuerger Reputatioun a Positioun an Europa festegen an eng Ekonomie stäerken, déi hir Wuerzelen net vergësst an déi gläichzäiteg de Sprong an déi digital Zukunft packt.

“E Politiker soll”, sou d’Viviane Reding, “de Leit nolauschteren a seng Dossiere kennen.”

Viviane Reding