Marco Schank
63, Député-Maire, Esch-Sauer
Marco Schank

Deputéierten
Buergermeeschter

“Ech gleewen un d’Reconciliatioun vun Ekonomie an Ekologie. De ländleche Raum kann hei de Wee weisen”, sou de Marco Schank. Vun 1999 bis 2009 an erëm zënter 2013 ass hien Deputéierten. Hei presidéiert hien d’Petitiounskommissioun. Seng Sujete si Mobilitéit, Ëmwelt- a Klimaschutz. Vun 2009 bis 2013 war hie Minister fir Logement an delegéierte Minister fir nohalteg Entwécklung an Infrastrukturen.

Vun 1994 bis 2009 war hie Buergermeeschter vun Heischent. Zënter 2017 ass hie Buergermeeschter vun der Gemeng Esch-Sauer.

Marco Schank