Charles Weiler
31, Affekot, Gemengerot, Dikrech
Charles Weiler
Affekot
Gemengerot

“De soziale Mateneen, den Zesummenhalt an eiser Gesellschaft an iwwerhaapt déi sozial Gerechtegkeet leie mir um Häerz”, seet de Charles Weiler. Duerfir strieft den Dikrecher Gemengerot eng méi fair Gesellschaft un. Weider Themen si fir hien d’Justiz, de Logement an d’Aarbechtswelt allgemeng.

An der CSV Norden ass den Affekot Bezierkssekretär. An der CSJ Bezierksvizepresident. Donieft ass hien nach a verschiddene Veräiner engagéiert.

Charles Weiler