Fir en innovatiivt Lëtzebuerg.

Eist Zil ass eng nohalteg Entwécklung am Beräich vu Wirtschaft, Soziales an Ëmwelt. Eng innovativ a leeschtungsfäeg Wirtschaft ass dobäi d’Viraussetzung fir d’Liewensqualitéit ze verbesseren. Nëmme si erlaabt eng sozialgerecht Ëmverdeelung. Si ass och e wichtege Schlëssel fir e nohaltegt Notze vun eise Ressourcen.

Dës Regierung huet eenzeg an eleng op Wuesstem gesat an deels och wichteg lokal verankert Secteuren, wéi de Mëttelstand, net genuch bei Innovatioun an Investitioun ënnerstëtzt.

Mir sti fir politesch Wäitsiicht. Mir brauchen intelligente Wirtschatswuesstem. Dofir muss d’Politik agéieren. Mir mussen de Wuesstem leeden a begleeden.

 • Am Kader vun enger nohalteger Wuesstemsstrategie fir Lëtzebuerg, iwwerschaffe mir eis Promotiouns-, Standuert-, Investitiouns- a Steierpolitik. D’CSV ass fir eng laangfristeg Steierstrategie bei de Betriber. Esou soll den “Taux d’affichage” a Richtung 20 Prozent reduzéiert a gläichzäiteg d’Berechnungsbasis erweidert ginn.
 • Mir bréngen nei Entreprisen an domat Aarbechtsplazen op Lëtzebuerg, déi bei eis Ekonomie an eist Land passen.
 • Mir entwéckele Lëtzebuerg zu enger Referenzplattform am Beräich vun der Digitaliséierung.
 • Mir setzen op de Modell vun der “Circular Economy” an ënnerstëtzen hei innovativ Betriber an Initiativen. Och baue mir op Zentre vun der Kreeslafwirtschaft am Norde vum Land, déi eng Modellroll solle spillen.
 • Mir ënnerstëtze weider zukunftsträchteg Sparten, ewéi den Opbau vun engem unerkannten “Health Hub” (dee medizinesch Fuerschung an ekonomesch Aktivitéit vereent) finanziell a steierlech.
 • Mir entwéckelen déi klassesch Zukunftssparten vu Lëtzebuerg, de Finanz- a Versécherungssecteur, d’Informatiounstechnologien (ICT), d’Bio- an Weltraumtechnologien an de Logistiksecteur konsequent weider.
 • Mir bréngen d’Universitéit, d’Fuerschung an d’Betriber méi no beieneen a maache Fuerschung an Innovatioun zu enger budgetärer Prioritéit.

Mir setzen op d’Kreativitéit an d’Eegeverantwortung vun de Mënschen. Op hiren Entrepreneursgeescht an hir Freed un der Innovatioun. Mir setzen op e staarke Mëttelstand. Dofir ass kloer, datt Kleng- a Mëttelbetriber, ewéi och Start-ups speziell gehollef musse kréien.

 • Mir stellen de Betriber Kompetenzzentren zur Säit, déi hinnen zum Beispill hëllefen, déi digital Erneierung ëmzesetzen.
 • Mir setzen eis dofir an, datt d’SNCI verstäerkt fir Kleng- a Mëttelbetriber do ass.
 • Mir passen de Steiersystem an hirem Sënn un, wëlle Steierimmunitéit fir geplangten Investissementer a begleede familienintern Betribsiwwernahme steierlech.
 • Mir wäerten d’Beruffsausbildung op a gestalten d’Meeschterprüfung nei.
 • Mir féieren Innovatiouns-Voucheren an a setzen an den eenzele Fuerschungszentren “Cellule PME” als direkten Uspriechpartner fir d’Betriber an.

Zu engem innovative Lëtzebuerg geheiert och eng modern Landwirtschaft. Landwirtschaftspolitik ass och Ëmweltpolitik. Et gëtt ëmmer méi wichteg, datt de Konsument méi no un der Produktioun vu senge Liewensmëttel ass.

 • Mir schaffen esouwuel ee Bio-Aktiounsplang, wéi och een Aktiounsplang zur Fërderung vun eise regionale Produkter aus. Déi konventionell an déi biologesch Landwirtschaft si keng Géigner, se si komplementar. Mir schafe positiv Ureizer fir aktiven Ëmweltschutz, suerge fir déi noutwendeg Berodung an een Opweise vun Alternativen.
 • Mir schafen zu Gilsdref e Kompetenzzentrum, eng Ulafstell fir eis Landwirtschaft, wou sämtlech Acteure vum Secteur agebonne ginn an interagéieren.
 • Mir ënnerstëtzen d’Digitaliséierung och am Secteur vun der Landwirtschaft, reduzéieren den administrativen Opwand a schafen e “guichet unique” am Beräich vun de Baugeneemegungen, esou wéi bei Betribsiwwernahmen.

/// Fir besser Chancë fir all Kand.

/// Fir méi a bezuelbar Wunnengen.

/// Fir eng Mobilitéit fir haut a muer.