Mir komme bei Iech. Mat Iech am Gespréich.

Keen Evenement enregistréiert.